Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Projekt jest skierowany do:

osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET Definicja

NEET:

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje, nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy).

W procesie rekrutacji priorytetowo traktowane będą:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby do 25 roku życia bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy,
  • osoby w wieku 25 lat i więcej bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia lub osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),

Osobom do 25 roku życia kwalifikującym się do udziału w projekcie wsparcie musi być udzielone w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.

Wnioski z logiem „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój" można pobierać ze strony internetowej www.zdunskawola.praca.gov.pl Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli pok. 1,3, 8,18, Tel: (43) 823 23 27 wew. 265, 258, 264, 279


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020