Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Awans powiatowych nauczycieli oraz powierzenia stanowisk dyrektorów szkół powiatowych

W dniu 30 sierpnia podczas sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego 14 nauczycieli ze szkół podległych powiatowi odebrało z rąk Starosty Zduńskowolskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz złożyło uroczyste ślubowanie.

Aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciele musieli odbyć w szkole staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy, a następnie zdać egzamin przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

Awans otrzymali następujący nauczyciele:

z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli:

1)    Włodzimierz Hechłacz

2)    Sławomir Salamon

3)    Kacper Bryl

4)    Izabela Wyszomierska

z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli:

5)    Beata Matusiak

6)    Sylwia Kochelska

7)    Joanna Glinkowska

8)    Małgorzata Tomaszkiewicz 

9)    Milena Szymczak – Soćko

10)  Emilia Świętczak

11)  Rafał Dobrzyński

z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli:

12)  Maciej Janiak

13) Damian Sochacki

z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli:

14)  Aneta Majewska

 

Powierzenie stanowiska dyrektora na 5-letnią kadencję,  tj. na okres: 1.09.2019 – 31.08.2024  otrzymali:

1)    Małgorzata Cieślak – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli,

2)    Tomasz Siemienkowicz – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli,

3)    Ireneusz Stasiak – dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach,

4)    Grzegorz Stasiak – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020