Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

W załączeniu  Uchwała nr VI/20/19, wzór oferty (zmiana wzoru oferty) oraz  wzór oświadczenia do oferty.

Uchwała nr VI/20/19

Wzór oferty (zmiana wzoru oferty):

Wzór oświadczenia do oferty:


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020