Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Nieodpłatna pomoc prawna 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. 

 

Kto może otrzymać pomoc? 

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; 
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy. 

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora; 
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji; 
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego; 
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków. 

 

Gdzie szukać pomocy?


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020