Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Pozyskaliśmy niemal 100 tys. złotych na zakup 40 laptopów dla szkół średnich

Pozyskaliśmy niemal 100 tys. złotych na zakup 40 laptopów, które trafiły do szkół średnich podległych powiatowi zduńskowolskiemu. Pieniądze pochodzą z konkursu grantowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Taka możliwość finansowania to odpowiedź na konieczność zakupu sprzętu do nauki zdalnej w czasie koronowirusa. 

*Nowo kupiony sprzęt został użyczony potrzebującym uczniom i nauczycielom. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany podczas zajęć. Z laptopów korzystać będą uczniowie z : 

  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, 
  • II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, 
  • Zespołu Szkól Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, 
  • Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli, 
  • Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, 
  • Zespołu Szkół Zawodowych im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli, 
  • Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach 

Projekt finansowany jest w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020