Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
PUP: Aktywizacja osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli ma propozycję dla młodych ludzi bezrobotnych z naszego powiatu. Urząd realizuje dla Was projekt, który pokazuje różne możliwości wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia. Zainteresowani? Warto dowiedzieć się więcej, informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy, ul. Getta Żydowskiego 4, tel. telefon: (43) 823 23 27 lub (43) 823 23 28. 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego". 

Adresatami projektu są młode osoby bezrobotne do 30. roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, tzw. młodzież NEET 

Ponadto PUP informuje, że w ramach projektu mają możliwość skorzystania ze wsparcia byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach wsparcia celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa łódzkiego 2014-2020.


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020