Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
PUP: Informacja o wydawaniu PIT-11 za rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że w okresie od 29.01.2020 r. do 20.02.2020 r. w siedzibie Urzędu w pok.7 wydawane będą: „Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok 2019” oraz „Roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok 2019” dla osób uprawnionych do pobierania: zasiłków dla bezrobotnych oraz dodatków aktywizacyjnych.

W przypadku nie odebrania przez osoby uprawnione ww. dokumentu PIT-11 we wskazanym powyżej terminie, informacje te zostaną wysłane pocztą na podany adres korespondencyjny.

Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że osobom bezrobotnym, które otrzymały stypendia stażowe lub szkoleniowe „Informacje o dochodach PIT-11” nie są wystawiane, gdyż przychody te są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020