Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
PUP. Staże i prace interwencyjne 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu i pracy interwencyjnej. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. 

 

Szczegółowa informacja PUP poniżej: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu i pracy interwencyjnej w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020. 

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. 

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, które należą do jednej z poniżej wymienionych kategorii: 

  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym), 
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP), 
  • osoby powyżej 50. roku życia, 
  • osoby niepełnosprawne, 
  • kobiety. 

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. 

 

Wnioski z logiem „Promuje Łódzkie" można pobierać ze strony internetowej: www.zdunskawola.praca.gov.pl 

 

Informacje: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, pok. 1, 3, 8, 18, 19; 

Tel: (43) 823 23 27 wew. 265, 258, 264, 279, oraz 280


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020