Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Regionalny Ośrodek Profilaktyki Choroby Nowotworowej przy szpitalu w Zduńskiej Woli oficjalnie otwarty

Z udziałem m.in. Jerzego Owsiaka, prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Lidii Niedźwiedzkiej - Owsiak, członka zarządu i dyrektora ds. medycznych WOŚP uroczyście otwarto Regionalny Ośrodek Profilaktyki Choroby Nowotworowej przy szpitalu w Zduńskiej Woli.

Powstanie Ośrodka związane jest z osobą prof. dr hab. n med. Bogdana Kałużewskiego, który od 5 lat jest w stanie spoczynku. Ostatnie 15 lat aktywności zawodowej, jako Kierownik Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poświęcił roli czynników genetycznych w diagnozowaniu, prognozowaniu i profilaktyce raka pęcherza moczowego.

Zdobyte doświadczenie pozwoliło profesorowi na złożenie propozycji dyrekcji szpitala w Zduńskiej Woli dotyczącej programu profilaktyki raka pęcherza moczowego. Propozycja ta spotkała się z akceptacją i uznaniem i od 3 lat jest realizowana, a od teraz jej bazą będzie nowo powstały Regionalny Ośrodek Profilaktyki Choroby Nowotworowej przy szpitalu w Zduńskiej Woli.

Wykład na temat nowoczesnych metod wykrywania i leczenia chorób nowotworowych wygłosił prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Ośrodek został wsparty przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla placówki został zakupiony wysokiej klasy ultrasonograf wraz z oprogramowaniem do elastografii oraz Share Wave, wysokiej klasy optyczny kolposkop, wirówki, mikroskop, komora laminarna do badań DNA i RNA, wysokiej klasy lodówki i zamrażarki.

Cele statutowe funkcjonowania placówki są zgodne z Narodowym Programem Zwalczania Chorób Nowotworowych i dotyczą m.in.:

- Program profilaktyki raka pęcherza moczowego – finansowany przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego.

- Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika – finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

-  Moduł II - wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy – finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

W planach rozwojowych Ośrodka przewidywana jest ścisła współpraca z Sekcją Genetyki Klinicznej Nowotworów Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Radą Naukową Ośrodka, która zostanie powołana w najbliższych dniach.

Uroczyste otwarcie Ośrodka miało miejsce 17 października, w Zduńskowolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz  Regionalnym Ośrodku Profilaktyki Choroby Nowotworowej przy szpitalu.


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020