Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI czyli

„Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?”

Ósmoklasisto!

1. Załóż konto na stronie internetowej https://lodzkie.edu.com.pl/

Możesz to zrobić od 17 maja 2021 r.

Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to do 21 czerwca 2021 r., do godz. 15.00.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły pierwszego wyboru.

Masz na to czas od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r., do godz. 15.00.

W tym terminie możesz również zmienić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – zmienić szkoły i klasy, do których chcesz kandydować.

4. 22 lipca 2021 r. szkoła, do której zostałeś zakwalifikowany, opublikuje wyniki. Będzie to lista wstępna.

5. Jeśli wybrałeś szkołę zawodową, w terminie od 17 maja do 26 lipca 2021 r. zgłoś się do niej po skierowanie na badanie lekarskie.

6. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, musisz dostarczyć do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Należy to zrobić w terminie od 23 lipca od godz. 12.00 do 30 lipca 2021 r., do godz. 15.00.

Publikacja listy kandydatów przyjętych nastąpi 2 sierpnia 2021 r., do godz. 14.00.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

… to wszystko! Powodzenia!

Informator o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski znajdziesz tutaj: http://bit.ly/Szkoły_ponadpodstawowe_prowadzone_przez_Powiat_Zduńskowolski.

Terminy rekrutacji do szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych znajdziesz na stronach internetowych tych szkół.


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020