Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Logotyp Promuję Łódzkie
Logotyp Unia Europejska
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Logotyp
Dobre Miejsce do Inwestowania
Logotyp Fundusze Europejskie
Informacje o adresieAdres:
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
Numery telefonówZadzwoń do nas:
tel. +48 (43) 824 42 10, +48 (43) 824 42 11
Utworzenie „Naszej Ekologicznej Pracowni pn. Zielony zakątek” przy II LO w Zduńskiej Woli

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” przyznał II Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli dofinansowanie w wysokości 36 962,00 zł.

Nowa pracownia przeznaczona będzie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form nauczania. Planowany zakup przewiduje nowe wyposażenie pracowni – ławek i mebli, ale przede wszystkim pełnego zestawu multimedialnego i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, co pozwoli uatrakcyjnić każdą lekcję, prowadzić różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz prelekcje i spotkania. Sala przeznaczona będzie na zajęcia z biologii, przyrody i geografii. Szkoła podejmuje liczne działania na rzecz środowiska lokalnego, powstała pracownia będzie nagrodą dla uczniów za ich starania i zachętą do podejmowania nowych wyzwań. Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca, w którym uczniowie będą mieli możliwość rozwijania i poszerzania swojej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a szczególnie ekologii i ochrony środowiska, co przełoży się na konkretne działania w środowisku lokalnym.


Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020