Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski

Dobre miejsce do inwestowania

Adres:

ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

Numery telefonów:

+48 (43) 824 42 10
+48 (43) 824 42 11

REACT – EU – wsparcie dla przedsiębiorstw z łódzkiego

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „REACT – EU – wsparcie dla przedsiębiorstw z łódzkiego”. Jego celem jest omówienie dokumentacji konkursowej w ramach Działania XIII.1 React-eu dla przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegóły webinarium i zgłoszenie udziału: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5619-webinarium-pn-react-eu-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-lodzkiego